Výhody vyplacení

 • Okamžitým vyplacením exekuce zastavíte navyšování dluhu o úroky z prodlení, nákladů exekuce a odměn exekutora či dražitele.

Až o 50 % méně!

 • Snižte si náklady exekuce o 50% dobrovolným plněním! Podmínkou je uhrazení exekuce do 30 dnů od převzetí dopisu.

Expresní vyplacení

 • Okamžitě vám vyplatíme všechny vaše dluhy a exekuce do 48 hodin od převzetí potřebných podkladů a vyčíslení dluhů.

Jednáme za vás

 • Veškeré jednání s vašimi věřiteli nebo exekutory převezmeme za vás. Výši dluhů se snažíme u vašich věřitelů ještě snížit.

Spočítejte si půjčku

Vyplacení exekucí a dluhů

Během života se může kdokoliv z nás dostat do finančních problémů, které můžou skončit exekucí a následnou dražbou majetku, a to jak movitého (věcí v domácnosti), tak nemovitého (bytu, domu, pozemku apod.).

STOP finančním problémům

Nebankovní půjčka na vyplacení exekucí dokáže klientům pomoci, jak hlouběji nepropadnout do finančních problémů, které končí prodejem nemovitosti v nedobrovolné dražbě za zlomek její hodnoty. Vyplacením exekucí se odvrátí nejenom dražba majetku, ale hlavně se zabrání astronomickému navyšování samotného dluhu.

Řešení exekucí probíhá v několika krocích

 • Posouzení vaší finanční situace
  Na základě vašich informací, které nám sdělíte po telefonu, emailem nebo při osobním jednání, navrhneme možné způsoby řešení. U každého klienta je to individuální.
 • Snažíme se snížit výši vašich dluhů!
  Okamžitě jednáme na základě vámi udělené plné moci s exekutory a všemi vašimi věřiteli o možném snížení vašeho dluhu a zajišťujeme vyčíslení všech vašich finančních závazků.
 • Konečný návrh řešení na základě přesně vyčíslených dluhů
  Na základě vyčíslení všech vašich exekucí a dluhů navrhneme způsob řešení a podrobně vás seznámíme se smlouvami o úvěru, výši splátky apod.
 • Vyplatíme všechny vaše dluhy a exekuce
  Po podpisu smluv zaplatíme všechny vaše exekuce u exekutora nebo věřitele.
Chci vyplatit dluhy